Educadores

Tot el personal té la validació de Govern per treballar en guarderies, a més de la formació de primers auxilis, prevenció de riscos laborals i totes són coneixedores del pla d'evacuació i emergència.

Sergi Salvadó Casadevall
direccio@lespill.com

Director de l’escola bressol. És mestre i dirigeix l’escola des de desembre del 2016.

Natalia Aché Romero
info@lespill.com

Educadora auxiliar de les aules de nadons. 

Maria Fernandez Suarez
info@lespill.com

Educadora. Té el títol de batxillerat professional en animació socioeducativa.

Sònia Vaamonde Souto
info@lespill.com

Educadora.

Barbara Vieira Costa
info@lespill.com

Educadora responsable. És tècnic superior en educació infantil.

Trini Barbero Giraldez
info@lespill.com

Educadora. Té el diploma d’ensenyament professional en professions sanitàries i socials i porta treballant amb nosaltres 6 anys.

Viqui Carrillo Iglesias
info@lespill.com

Educadora. Té el títol de batxillerat professional en animació socioeducativa.

Ariadna Sanchez Hernandez
info@lespill.com

Educadora. Té el títol de Tècnic en atenció sociosanitària.

Sheila Jimenez Olivares
info@lespill.com

Educadora. Té el títol de batxillerat professional en animació socioeducativa.

Maria Sol Perez Moure
baldufes@lespill.com

Educadora. És tècnic auxiliar en escoles bressol.

Mª. Àngels Comes Vilaró
info@lespill.com

Educadora. És mestra està a l’empresa des que va obrir l’escola bressol al 2003.

Leticia Carvalho Gonçalves
info@lespill.com

Educadora. Té el títol de batxillerat professional en animació socioeducativa.

Ruth Iglesias Ayach
info@lespill.com

Educadora. És mestra i psicopedagoga i porta treballant amb nosaltres 6 anys.